top of page

Satınalanların təchizat zəncirinə görə məsuliyyəti

Updated: Apr 12, 2021

Satınalan təşkilatları bir çox hallarda ehtiyacı olan məhsulu minimal qiymətə almaq maraqlandırır və əksər hallarda o qiymətin bazar qiymətindən də aşağı olması daha böyük nailiyyət hesab olunur. Bunun üçün isə necə deyərlər "altda qalanın canı çıxsın", "qoy mən tox olum, özgələr ilə nədi karim" prinsipləri ortaya çıxır. Nəzərə alsaq ki, dünyanın resursları sonsuz deyil bir təşkilat o resursdan nə qədər çox pay alsa başqalarına bir o qədər az pay qalır (bax: merkantalizm). Bəs bu nə mənaya gəlir?


Bu o deməkdir ki, əgər bazar qiyməti (bazarda bu məhsulu REAL təklif edənlərin orta qiyməti) məsələn 10 manat olan bir məhsulu kimsə 2 manata təklif edirsə bu halın baş verməsi üçün bir neçə səbəb ola bilər:

1) təchizatçı həmin məhsulun istehsalını təkmilləşdirmək üçün ciddi investisiya edib (R&D) prosesləri optimallaşdırıb və ya xərcləri aşağı salmaq üçün heç