top of page
Residential Bookcase

Elektron vəsait

Təchizat zəncirinin idarə olunması (satınalma-dövlət satınalmaları, logistika, anbar-inventar, planlama və əməliyyat) sahəsində özünü inkişaf etdirmək istəyənlər üçün ingilis və Azərbaycan dillərində elektron vəsaitlər - kitablar, sənədlər (birbaşa endirilə bilən) və veb resurslara keçidlər.

Son yeniləmə: 

09/02/23, 08:17

ICC Guide to Incoterms® 2010

📖 ICC Guide to Incoterms® 2010

ADB Procurement Guidelines

🖇️ Asian Development Bank Procurement Regulations & Guidelines

Hər kəs üçün satınalma

🖇️ Satınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə olunmasına dair metodiki vəsait II

Dövlət satınalmaları qanunvericiliyi

🖇️ Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericilik toplusu

WB Procurement Guidelines

🖇️ World Bank Procurement Regulations & Guidelines

History of Procurement

📖 A short history of procurement (CIPS Australia)

Procurement and Supply Chain Management

📖 Kenneth Lysons, Brian Farrington (9e)

ISO standartları

📚 ISO 10845 (Construction procurement) & 20400 (Sustainable procurement)

Təchizat zəncirinin idarə olunması

🖇️ Təchizat zəncirinin idarə olunmasının əsasları və terminlər lüğəti I

FIDIC

📚 FIDIC Contracts 1999 (Red, Yellow, Silver & Green)

Logistika Terminlərinin İzahlı Lüğəti

📖 Logistika Terminlərinin İzahlı Lüğəti

Supply Chain Management

📖 Strategy, planning, and operation / Sunil Chopra 5e

If you hold copyright of the book listed above and want it to be removed contact us.

bottom of page