top of page
Residential Bookcase

Elektron vəsait

Təchizat zəncirinin idarə olunması (satınalma-dövlət satınalmaları, logistika, anbar-inventar, planlama və əməliyyat) sahəsində özünü inkişaf etdirmək istəyənlər üçün ingilis və Azərbaycan dillərində elektron vəsaitlər - kitablar, sənədlər (birbaşa endirilə bilən) və veb resurslara keçidlər.

Son yeniləmə: 

01/05/23, 06:33

ICC Guide to Incoterms® 2010

🇬🇧 📖 ICC Guide to Incoterms® 2010

ADB Guidance Notes on Procurement

🇬🇧 🖇️ (Asiya İnkişaf Bankının satınalmaya dair təlimat qeydləri) Asian Development Bank Procurement Guidelines

Hər kəs üçün satınalma

🇦🇿🖇️ Satınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə olunmasına dair metodiki vəsait II

YENİ dövlət satınalmaları qanunvericiliyi

🇦🇿 🖇️ Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericilik toplusu

WB Procurement Guidelines

🇬🇧 🖇️ (Dünya Bankının satınalma qaydaları, təlimatları və şablonları) World Bank Procurement Regulations, Templates & Guidelines

History of Procurement

🇬🇧 📖 A short history of procurement (CIPS Australia)

Supply chain management: Introduction and practical toolset for procurement practitioners

🇬🇧 📖 (Təchizat Zəncirinin İdarə olunması: satınalma mütəxəssisləri üçün giriş və praktiki alətlər) Dünya Bankı

Lojistik Yönetimi

🇹🇷 📖 (Logistikanın idarə olunması) T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını

Управление цепью поставок

🇷🇺 📖 (Təchizat zəncirinin idarə olunması) Уральский федеральный университет

UNCITRAL Model Law on Public Procurment

🇬🇧 🖇️ UN/Commission on International Trade Law (2014)

SIGMA Dövlət satınalmaları nəşrləri

🇦🇿 🇬🇧 🖇️ SIGMA Key Public Procurement Publications

Procurement and Supply Chain Management

🇬🇧 📖 (Satınalma və təchizat zəncirinin idarə olunması) Kenneth Lysons, Brian Farrington (9e)

ISO standartları

🇬🇧 📚 ISO 10845 (Construction procurement) & 20400 (Sustainable procurement)

Təchizat zəncirinin idarə olunması

🇦🇿 🖇️ Təchizat zəncirinin idarə olunmasının əsasları və terminlər lüğəti I

FIDIC

🇬🇧 📚 FIDIC Contracts 1999 (Red, Yellow, Silver & Green)

Logistika Terminlərinin İzahlı Lüğəti

🇦🇿 📖 Logistika Terminlərinin İzahlı Lüğəti

Supply Chain Management

🇬🇧 📖 Strategy, planning, and operation / Sunil Chopra 5e

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

🇹🇷 📖 (Satınalma və təchizat zəncirinin idarə olunması) Murat Erdal

Tedarik Zinciri Yönetimi

🇹🇷 📖 (Təchizat zəncirinin idarə olunması) T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını

Управление закупками и поставками

🇷🇺 📖 (Satınalma və təchizatın idarə olunması) Ф. Леонард Джонсон, А. Флинн, М. Линдерс

EU Public Procurement Directive

🇬🇧 🖇️ Directive 2014/24/EU of the European Parliament (26/02/14)

If you hold copyright of the book listed above and want it to be removed contact us.

bottom of page