top of page
Organised Files

Satınalmaya dair qayda və sənəd nümunələri

Satınalan təşkilatlarda qiymət sorğusu (RFQ), açıq və ya qapalı tender (RFB), o cümlədən təkliflər sorğusu (RFP) metodu ilə satınalmaların keçirilməsi üçün qayda (prosedur) və bu prosesdə istifadə edilən sənəd nümunələri, şablonları və formaları.

Pen and folders

01

Tender-müqavilə qaydaları və sənəd nümunələri

Tender metodu (böyük məbləğli mürəkkəb satınalmalar) ilə satınalmanın keçirilməsi və bağlanmış müqavilələrin idarə edilməsi qaydaları (22 səhifə). Bu prosesdə istifadə olunan 29 sənəd nümunəsi.

02

Tender prosesi ilə bağlı əlavə şablonlar və alətlər

Tenderlərin keçirilməsi və müqavilələrin idarə olunması prosesinə nəzarəti asanlaşdıran müxtəlif prosesləri izləmək və qeydiyyatını aparmaq üçün MS Excel, MS Project və MS Word formatında 14 şablon sənəd və alət.

Group of lawyers discussing on a lawsuit
Man Signing

03

Qiymət sorğusu qaydaları və sənəd nümunələri

Qiymət sorğusu metodu (aşağı məbləğli standart satınalmalar)  ilə satınalmanın keçirilməsi və müqavilənin idarə olunması qaydaları (9 səhifə). Bu prosesdə istifadə olunan 7 sənəd nümunəsi.

04

Tikinti işləri üçün tender müqaviləsi nümunəsi

Tenderin əsas şərtlər toplusuna daxil edilən tender nəticəsində və ya birbaşa bağlanan mürəkkəb tikinti işləri üçün müqaviləsi nümunəsi və müqavilə ilə bağlı formalar (9 forma daxil olmaqla 50 səhifə)

Ongoing Construction Project
Stack of Files

05

Tenderin əsas şərtlər toplusu (özəl təşkilatlar üçün)

Tender metodu ilə keçiriləcək satınalmada istifadə olunan tenderin əsas şərtlər toplusu nümunəsi, o cümlədə tender formaları (11 forma daxil olmaq 41 səhifə)

(01 nömrəli paketə daxildir)

Qeyd olunan şablonların qiymətlərini öyrənmək və onları əldə etmək üçün bizimlə ƏLAQƏ saxlayın.

bottom of page