top of page

Ona etibar etmək olarmı?

Updated: Apr 2, 2022

Başlığı Azərbaycan kino tarixində özünəməxsus yeri olan məhşur "Onu bağışlamaq olarmı?" filminin adından və 1 aprel aldatma günündən ilhamlanaraq formalaşdırılan bu məqalədə "Etibarsız təchizatçıdır yoxsa satınalan?" sualı cavablandırılmağa çalışılaraq bu prosesdə tərəflərin istifadə etdiyi təminatlar, cərimələr və s. kimi sığorta alətlərindən bəhs edilib.

Təchizatçı ilə satınalan münasibətləri satınalma və müqavilə mərhələsinə bölsək hər mərhələdə tərəflərin özünü sığortalamaq üçün müxtəlif alətləri olur.