top of page

Xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların satınalma qaydaları

Updated: Feb 16, 2021

Xarici ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların, çoxtərəfli inkişaf banklarının (beynəlxalq maliyyə institutlarının) satınalma qanunları, qaydaları və təlimatları

 

Türkiyə Respublikası (Türkiye Cumhuriyeti)

Rusiya Federasiyası (Российская Федерация)

Gürcüstan (საქართველო - Sakartvelo)

Amerika Birləşmiş Ştatları (United States of America)

Kanada (Canada)

Birləşmiş Krallıq (United Kingdom)

Avstraliya (Australia)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (United Nations - UN)

Avropa Birliyi (Council of the European Union - COE)

Dünya Ticarət Təşkilatı (World Trade Organization - WTO)

Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları (International Financial Institutions - IFI) / Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının (Multilateral Development Banks - MDB) satınalma təlimatları (procurement guidelines)

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page