top of page

Qiymət danışıqlarına dair tövsiyələr

Updated: Feb 13, 2021

Satınalma sahəsində ən problemli məsələlərdən biri "qiymət" məsələsidir. Əksər hallarda satıcılar "donuzdan bir tük də qoparsam qənimətdir" məntiqi ilə qiymətlərini bacardıqları qədər şişirdib müştərini "yolmağa çalışır", alıcı da bu səbəbdən məcbur olur bacardığı qədər tədarükçünü sıxıb maksimum dərəcədə endirim alıb bunun qarşısını alsın. Bu bir baxıma satınalmaçının həm də uğuru sayılır (KPI). Satınalmaçıların bu "xasiyyətinə" görə bəzi satıcılar xoş görünmək üçün 5 manatlıq malı 10 manat deyib sonra "sənə 5 manata" verərəm tipli gülməli söhbətlər edir. Biznesdir hər kəs bir formada qazanmağa çalışır amma bu yanaşma ilə o oxuduğumuz "CIPS" və s. kitablarındakı uzunmüddətli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa dayanan müştəri-tədarükçü münasibətləri hec cür qurulmur. Nəticədə "win-win" yanaşması yerinə güclü olan/diktə edən tərəf həmişə qalib digəri məğlub olur və münasibətlər "одноразовый" müstəvisindən o biri tərəfə keçmir keçə də bilməz.