top of page

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 28 dekabr 2018-ci il tarixində edilmiş dəyişikliyə əsasən ehtimal məbləği 50 min AZN - 3 milyon dollar (5.1 milyon AZN) arasında olan tenderlərin elektronlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Buna əsasən Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə etender.gov.az dövlət satınalmaların vahid internet portalı yaradılmışdır.