Dövlət satınalmalarında vergi arayışı

Updated: Feb 13, 2021

Söhbət dövlət satınalmalarından düşmüşkən sahibkarların dövlət satınalmalarında iştirakı zamanı ən çox əziyyət çəkdiyi vergi arayışı barəsində faydalı və praktiki bir məsləhət paylaşaq.

"Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2.5-ci maddəsinə əsasən tender iştirakçısı Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında Dövlət Vergi Xidmətindən arayış təqdim etməlidir. Lakin karantin ilə əlaqədar olaraq xidmətin fəaliyyəti məhdudlaşdığı üçün bu arayışların verilməsi bir çox hallarda istənilən müddətə hazır olmur bu da iştirakçının tenderdən kənarlaşması ilə nəticələnir.

Bəs bunun alternativ həlli varmı?

Sahibkarın vergi üzrə şəxsi kabinetində bu arayış qısa müddətə hazır olsa da hər hansı elektron imza və s. ilə təsdiqlənmədiyi üçün satınalan təşkilatlar bu arayışı qəbul etmirlər.

"Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (26 noyabr 1999-cu il, № 762-IQ) 73-cü maddəsinin 4-cü abzasına əsasən

"𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑡ə𝑞𝑑𝑖𝑚 𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑛 ə𝑟𝑖𝑧ə𝑙ə𝑟𝑖𝑛 𝑣ə 𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑔ə𝑟 𝑠ə𝑛ə𝑑𝑙ə𝑟𝑖𝑛 𝑚ə𝑧𝑚𝑢𝑛𝑢 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠 𝑡ə𝑟ə𝑓𝑖𝑛𝑑ə𝑛 ℎ𝑎𝑧ı𝑟𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑔̆ı𝑧 𝑑𝑎𝑠̧ı𝑦ı𝑐ı𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑐̧𝑖𝑟𝑖𝑙ə𝑟ə𝑘 𝑒𝑦𝑛𝑖𝑙ə𝑠̧𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙ə 𝑏𝑖𝑙ə𝑟. 𝐵𝑢 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠 ə𝑟𝑖𝑧ə𝑛𝑖 𝑣ə 𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑔ə𝑟 𝑠ə𝑛ə𝑑𝑖 𝑔𝑜̈𝑛𝑑ə𝑟ə𝑛 𝑠̧ə𝑥𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑧𝑎𝑠ı𝑛ı "𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑧𝑎 𝑣ə 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑠ə𝑛ə𝑑 ℎ𝑎𝑞𝑞ı𝑛𝑑𝑎" 𝐴𝑧ə𝑟𝑏𝑎𝑦𝑐𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠ı𝑛ı𝑛 𝑄𝑎𝑛𝑢𝑛𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑦𝑔̆𝑢𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑞 𝑦𝑜𝑥𝑙𝑎𝑦ı𝑟, 𝑜𝑛𝑢 𝑘𝑎𝑔̆ı𝑧 𝑑𝑎𝑠̧ı𝑦ı𝑐ı𝑑𝑎 𝑐̧𝑎𝑝 𝑒𝑑ə𝑟ə𝑘 𝑖𝑚𝑧𝑎𝑠ı 𝑣ə 𝑚𝑜̈ℎ𝑢̈𝑟𝑢̈ 𝑖𝑙ə 𝑡ə𝑠𝑑𝑖𝑞 𝑒𝑑𝑖𝑟. 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 ə𝑟𝑖𝑧ə 𝑣ə 𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑔ə𝑟 𝑠ə𝑛ə𝑑 𝑘𝑎𝑔̆ı𝑧 𝑑𝑎𝑠̧ı𝑦ı𝑐ı𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑐̧𝑖𝑟𝑖𝑙𝑑𝑖𝑘𝑑ə𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑏𝑢 𝑚𝑎𝑑𝑑ə𝑛𝑖𝑛 𝑖𝑘𝑖𝑛𝑐𝑖 ℎ𝑖𝑠𝑠ə𝑠𝑖𝑛𝑑ə 𝑛ə𝑧ə𝑟𝑑ə 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑙𝑚𝑢𝑠̧ 𝑞𝑎𝑦𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑜̈𝑛𝑑ə𝑟𝑖𝑙𝑖𝑟.

Ə𝑟𝑖𝑧ə𝑙ə𝑟𝑖𝑛 𝑣ə 𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑔ə𝑟 𝑠ə𝑛ə𝑑𝑙ə𝑟𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑠̧𝑞𝑎𝑠ı𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑙𝑚ə𝑠𝑖, ℎ𝑎𝑏𝑒𝑙ə 𝑘𝑎𝑔̆ı𝑧 𝑣ə 𝑦𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑠̧ı𝑦ı𝑐ı𝑑𝑎 𝑜𝑙𝑎𝑛 ə𝑟𝑖𝑧ə 𝑣ə 𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑔ə𝑟 𝑠ə𝑛ə𝑑𝑙ə𝑟𝑖𝑛 ℎ𝑎𝑧ı𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚ı𝑠̧ 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑣ə 𝑘𝑎𝑔̆ı𝑧 𝑛𝑢̈𝑠𝑥ə𝑙ə𝑟𝑖 𝑖𝑙ə 𝑒𝑦𝑛𝑖𝑙ə𝑠̧𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙𝑚ə𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑞𝑞ı𝑛𝑑𝑎 𝑠̧əℎ𝑎𝑑ə𝑡𝑛𝑎𝑚ə 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑟."

Yəni qısacası elektron imzanızla notariusa yaxınlaşıb öz şəxsi kabinetinizə girərək notariusda həmin məlumatları ona vergi portalında göstərib elə ordaca çap etdirib təsdiqlədə bilərsiniz. Belə olan halda bu sənəd satınalmalar Qanununun 6.9-cu maddəsinin tələbinə əsasən təsdiq olunmuş hesab edildiyi üçün qəbul edilir (edilməlidir).