top of page

Əsas satınalma prinsipləri

Bütün satınalmalar dövlət və ya özəl təşkilat tərəfindən hansı şəraitdə keçirilməsindən asılı olmayaraq əsas satınalma prinsiplərinə cavab verməlidir.

Bu prinsiplər müxtəlif mənbələrdə təxminən eyni formada ifadə olunur ancaq bu mənbələr içində Dünya Bankının "Bank siyasəti: İnvestisiya Layihəsinin Maliyyələşdirilməsində Satınalmalar və Digər Əməliyyat Satınalma Məsələləri" (Bank Policy: Procurement in IPF and Other Operational procurement Matters) sənədində əks etdirdiyi aşağıdakı prinsiplər