top of page

Satınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə olunması (STMİOx)

Ehtiyacın yaranmasından sifarişin tamamlanmasına qədər satınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə olunması proseslərinin və prinsiplərinin beynəlxalq praktika və dövlət satınalmaları perspektivindən qismən qısaldılaraq və daha çox praktiki hissələrin izah edildiyi, eyni zamanda əyani və onlayn keçirilən təlim kursu.

PowerPoint post 2.png

Məqsədi

Kimlər üçündür

 • Satınalmaçılar: Satınalma sahəsində birbaşa və ya dolayı yolla çalışan və biliklərini təkmilləşdirmək istəyənlər; Dövlət satınalmaları ilə məşğul olan mütəxəssislər (o cümlədən mühasiblər, maliyyəçilər və s.); Özəl təşkilatlarda satınalmaları həyata keçirən əməkdaşlar; Beynəlxalq maliyyə institutlarının maliyyələşdirdiyi layihələrdə satınalma həyata keçirənlər

 • Potensial satınalmaçılar: Satınalma ilə yaxından maraqlananlar və özünü gələcəkdə bu sahədə görmək istəyənlər; Satınalma və ya oxşar sahədə (biznesin idarə olunması, maliyyə və s.) təhsil alan yeni məzunlar və ya tələbələr; Karyerasını bu sahədə davam etdirmək istəyən digər sahələrin (satış, maliyyə, hüquq və s.) mütəxəssisləri

Nə öyrədiləcək

 • Satınalma proseslərinin məntiqi ardıcıllığı və prinsipləri, həmçinin araşdırma və strateji alətlərlə bazar haqqında məlumat toplanması və analizi

 • Satınalma strategiyasının və planının qurulması, müvafiq olaraq satınalmaların uğurla tamamlanması üçün zəruri nəzəri və praktiki məlumatlar

 • Satınalma sənədlərinin hazırlanması və təkliflərin cəlb edilməsi, təkliflərin hazırlanması və qiymətləndirilməsi

 • Satınalma nəticəsində bağlanacaq müqavilələrin planlanması, idarə edilməsi (risklərin və münaqişələrin/iddiaların) və tamamlanması

Tələblər

 • Satınalma barədə minimal ilkin biliklərin və anlayışın olması

 • Dövlət satınalmaları haqqında qanun ilə tanışlıq

 • Satınalma sahəsində ilkin təcrübə (6+ ay) və ya oxşar sahədə təhsil

Təsviri

Kurs haqqında:

Ehtiyacın yaranmasından sifarişin tamamlanmasına qədər satınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə olunması proseslərinin və prinsiplərinin beynəlxalq praktika və dövlət satınalmaları perspektivindən, həmçinin hüquqi nöqteyi nəzərdən gündəlik istifadə üçün faydalı olacaq real-praktiki nümunələrlə və nəzəri məlumatlarla sadə dildə izah edilən və yalnız korporativ təşkilatlar təşkil üçün edilən 38 mövzudan ibarət olan 30 saatlıq Satınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə olunması peşəkar təlim kursununun nəzəri hissələri azaldılmaqla qismən qısaldılmış və daha praktiki variantıdır. 

 • Təqdimatdakı məlumatlar əsasən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, FIDIC, dövlət satınalmaları qanunvericiliyi, RICS, UNCITRAL, həmçinin şəxsi təcrübə əsasında formalaşdırılıb;

 • Təqdimatda nəzəri biliklərlə yanaşı 100-ə yaxın nümunə-şablon sənədin təhlili və 20-ə yaxın situasiya analizi (“case study”) aparılıb;

 • Beynəlxaq praktika yerli "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə birlikdə və müqayisəli izah edilib;

 • Təqdimatda istinad olunan Azərbaycan dilinə tərcümə olan terminlərin orijinal ingilis dilindəki variantları da qeyd edilir.

Kursun proqramı:

 • Kurs 5 hissə və 26 mövzudan ibarətdir;

 • Kursun müddəti ~20 saat nəzərdə tutulub

 • Kurs eyni zamanda əyani və onlayn keçiriləcək. Əyani kursun iştirakçıları istədikləri vaxt onlayn da qoşulub iştirak edə bilərlər.

 • Kursun sonunda keçiriləcək imtahan nəticələrinə görə 50+% nəticə göstərənlərə nəticələr göstərilməklə tamamlama sertifikatı, 50%-dən aşağı nəticə göstərənlərə isə iştirak sertifikatı təqdim edilir.

 

Bu kursun digər oxşar kurslardan və sertifikat proqramlarından fərqləndirən üstün cəhətlər hansılardır?​

 • Hər kəsin başa düşəcəyi sadə dillə, gündəlik həyatdan praktiki analogiyalar verilərək real nümunələr üzərindən təqdimat

 • Satınalma prosesi ilə bağlı gündəlik işlərə rahatlıqla tətbiq edilə bilinəcək zəruri və faydalı məlumatlar

 • Nəzəri məlumatların real praktikada tətbiq üsulları və istifadə məntiqinin izahı

 • Satınalma prosesinin 20 fərqli perspektivdən təhlili

Kursun sonunda iştirakçılar nələri öyrənəcəklər?

 • Satınalmanın görünməyən tərəfləri: Satınalma proseslərinin məntiqi ardıcıllığı və prinsipləri, həmçinin araşdırma və strateji alətlərlə bazar haqqında məlumat toplanması və analizi

 • Satınalmanın az görünən tərəfləri: Satınalma strategiyasının və planının qurulması, müvafiq olaraq satınalmaların uğurla tamamlanması üçün zəruri nəzəri və praktiki məlumatlar

 • Satınalmanın görünən tərəfləri: Satınalma sənədlərinin hazırlanması və təkliflərin cəlb edilməsi, təkliflərin hazırlanması və qiymətləndirilməsi

 • Müqavilə şərtləri və müqavilənin idarə edilməsi: Satınalma nəticəsində bağlanacaq müqavilələrin planlanması, idarə edilməsi (risklərin və münaqişələrin/iddiaların) və tamamlanmas

 

Əyani kurs iştirakçılarına təqdimat çap olunmuş və elektron formatda, onlayn kurs iştirakçılarına isə yalnız elektron formatda kurs vəsait təqdim edilir.

Məzmunu

 1. Satınalmanın görünməyən tərəfləri

  1. Satınalmaya giriş (Satınalma anlayışı, prinsipləri, predmeti, mərhələləri/prosesləri və hüquqi sənədlər)

  2. Satınalmaçı kimdir (Vəzifə öhdəlikləri, vəzifələr, bacarıqları, bilikləri və davranış etikası)

 2. Satınalmanın az görünən tərəfləri

  1. Tələbin formalaşdırılması (Keyfiyyət anlayışı, tələblərin təsviri, spesifikasiya (növləri və yazılması), texniki tapşırıq və xidmət səviyyəsi razılaşması)

  2. Satınalma metodları (Birbaşa, qiymət sorğusu (kotirovka), tender, təkliflər sorğusu (işlər və məsləhətçi seçimi), digər metodlar və çərçivə razılaşması)

  3. Müqavilə strategiyası (Ödəniş mexanizmləri (birdəfəlik, fəaliyyət əsaslı, ölç-ödə, vaxt və material, xərc üstəgəl və çərçivə) və müqavilə seçimi)

  4. Qiymətləndirmə strategiyası (Qiymətləndirmə prinsipləri, komissiyası, metodları (uyğunluq və dərəcələndirmə) və qiymətləndirilən komponentlər)

  5. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi (Uyğunluq, ilkin seçim, qısa siyahı, komponentləri (müqavilə tarixçəsi, maliyyə vəziyyəti və təcrübə) və öncədən qiymətləndirmə)

  6. Satınalma strategiyasının seçimi (Əsas komponentlər, seçim və satınalma planı)

 3. Satınalmanın görünən tərəfləri

  1. Satınalma sənədlərinin hazırlanması (Ardıcıllıq, standart satınalma sənədləri, əsas komponentlər və elektron qaydada yığılması)

  2. Satınalma sənədlərinin komponentləri (Təlimatlar, məlumat vərəqi (xəritəsi), qiymətləndirmə-seçim meyarları və tələblər/spesifikasiyalar)

  3. Uyğunluq sənədləri (İddiaçı, müqavilə tarixçəsi, maliyyə vəziyyəti, öhdəliklər və təcrübəyə dair məlumatları qiymətləndirmək üçün sənəd nümunələri (şablonları)

  4. Texniki təklif sənədləri (Təklif məktubu, təklif təminatı, iş qrafiki, işçi heyət, texnika/avadanlıq və digər məlumatlar üçün sənəd nümunələri (şablonları)

  5. Qiymət təklifi sənədləri (Qiymət təklifi məktubu və qiymət cədvəli (ölç-ödə, birdəfəlik, məsləhət və təchizat) üçün sənəd nümunələri (şablonları)

  6. Təkliflərin cəlb edilməsi (Ümumi satınalma bildirişi, elan/xüsusi satınalma bildirişi və fərdi dəvət/sorğu)

  7. Təkliflərin təqdim edilməsi (Təklifə hazırlıq (görüş, sahəyə səfər, aydınlaşdırma/izahat və dəyişiklik), təklifin hazırlanıb təqdim edilməsi və qəbulu)

  8. Təkliflərin açılması və texniki qiymətləndirmə (Qiymətləndirmə mərhələləri (açılış/ilkin yoxlanış, texniki və qiymət), təlimatları (uyğunluq və kənaraçıxma) və hesabatları)

  9. Qiymət təkliflərinin qiymətləndirilməsi (Hesablama səhvi, endirim, güzəştli düzəliş, maliyyə tənzimləməsi, balanslaşdırılmamış təklif, anormal ucuz təklif və istismar dövrü xərcləri)

  10. Satınalma ilə bağlı şikayətlər (Şikayətçi kimdir, şikayət ərizəsi, şikayət müddətləri (gözləmə müddəti) və şikayətin cavablandırılması)

  11. Müqavilə bağlanması (Niyyət bildirişi, təkliflərin qəbulu və təkliflərdən imtina)

 4. ​Müqavilə şərtləri və müqavilənin idarə edilməsi

  1. Müqavilədə ödəniş şərtləri (Mallar, xidmətlər və işlərə görə ödəniş, akkreditiv (kredit xətti), avans, avans təminatı, saxlama və icra təminatı = x19)

  2. Müqavilənin idarə edilməsi strategiyası (Məqsədlər, tələblər, prinsiplər, menecerinin bacarıqları, vəzifələri və layihə rəhbəri ilə müqayisəsi, xətalar və fəaliyyətin idarə olunması sistemi)

  3. Müqaviləyə dəyişikliklər (Yaranma səbəbləri, tələblər və dəyişiklik üçün şablonlar = x13)

  4. Müqavilənin tamamlanması (Şərtlər, görüləcək işlər, fəaliyyətin nəticəsinin qiymətləndirilməsi və qeydlərin aparılması)

Cari təlim əyani təhlil mövzuları istisna olmaqla sərfəli endirim təklifləri ilə

(niyə Udemy?)

UDEMY_3_0KKraw2.png

-də!

Endirim şərtləri

 • Kurs ödənişini MilliÖn / e-Manat və ya Card-to-Card ilə edənlərə də 5️⃣0️⃣₼ endirim (=150₼)

 • Eyni qaydada ödəniş edən əyani formatda keçirilmiş (1-ci2-ci sessiya) cari kursun iştirakçılarına 5️⃣0️⃣₼ endirim (=100₼)

 • Eyni qaydada ödəniş edən "Dövlət satınalmalarının təşkili" kursunun iştirakçılarına 2️⃣0️⃣₼ endirim (=130₼)

bottom of page