top of page

Ucuz təklif gördün, kənarlaşdır?!

Nədənsə satınalan təşkilatlar bir çox hallarda zərflərin açılışı zamanı ehtimal olunan qiymətlə müqayisədə 20 faiz və daha artıq aşağı tender təklifi gördükdə dərhal kənarlaşdırmaq barədə qərar qəbul edirlər. Əksər vaxtlarda malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən edilən şikayətlər də məhz bu səbəbdən olur. Demək olar ki, həmin “keyzlər”də haqlı tərəfin satınalan təşkilat və ya malgöndərən (podratçı) olması nisbəti əllinin-əlliyədi. Ümumiyyətlə “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 27.4-cü maddəsinin tələbləri düzgün tətbiq edilmir. Satınalan təşkilata “təklif aşağı olduğu halda niyə kənarlaşdırmısan” sualını verdikdə eşidilən cavab “Qanunun 27-ci maddəsi mənə icazə verir ki, 20 faizdən aşağı təklifi kənarlaşdırım” olur.


Qanun demir ki, hər hansı tender təklifi ehtimal olunan qiymətlə müqayisədə 20 faiz və daha artıq aşağı olduğu halda həmin təklif dərhal kənarlaşdırılmalıdır. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Qanunun sözügedən maddəsi dispozitiv normadır. (satınalan təşkilata seçim imkanı verən) Yəni satınalan təşkilat həmin tender təklifi barədə hər hansı bir şübhə etdiyi təqdirdə, loru dildə desək satınalan təşkilata “anormal təklif” kimi görsəndikdə Qanunun tələblərinə əməl etmək şərtilə kənarlaşdıra bilər. Maddəyə bir daha diqqət etsək asanlıqla görə bilərik:

  • “27.4 Satınalan təşkilat satınalma müqaviləsini yerinə yetir