top of page

Satınalmada sektor üzrə iş təcrübəsi vacibdirmi?

Updated: Apr 23, 2021

İş təcrübəsi demək olar hər bir funksiyada xüsusilə orta və yüksək məsuliyyətli vəzifələrdə işləmək üçün tələb olunur (bir çox hallarda bu tələbdən də lazımından artıq istifadə olunur bu isə tamam ayrı bloq mövzusudur). Hal-hazırda isə bir çox funksiyalar üzrə tək ümumi iş təcrübəsi yox tələb olunan sektor/sahə üzrə də spesifik iş təcrübəsi tələb olunur. Bu tələbdən xüsusilə neft-qaz sektorunda tez-tez istifadə olunur.


Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 2020-ci il üzrə hesabatına görə ümumi daxili məhsulun strukturu aşağıdakı kimidir: