top of page

Dövlət satınalmalarında qiymətləndirmə düsturu və tətbiqi

2024-cü ilin 1 yanvar tarixində qüvvəyə minən "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 25.5-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 30 dekabr tarixli 503 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş şərtlər toplusu nümunələrində ən sərfəli təklifi (bal ilə) müəyyən etmək üçün istifadə olunan düsturun tətbiqi və hesablanma qaydası bu videoda izah edilmişdir.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page