top of page

Anbar xərcləri

SAXLAMA XƏRCLƏRİ (HOLDİNG COSTS)


Saxlama xərcləri satılmamış inventarların anbarda saxlanması ilə əlaqədar yaranan xərclərdir. 90 gündən çox saxlama yerində olan inventar, lazımsız əlavə saxlama xərcləri yaradır. saxlama xərclərinə daxildir: zədələnmiş və ya korlanmış malların qiyməti, əmək xərcləri, oğurluq, satıcı fırıldaqçılığı, göndərmə səhvləri, tranzit və ya saxlama zamanı zədələnmə, sığorta, təhlükəsizlik, İT avadanlıqları, işıqlandırma, istilik və ventilyasiya, təmir xərcləri, Amortizasiya və əmlak vergiləri və icarə ödənişlərini əhatə edir. Saxlama xərcləri inventar dəyərinin 20-30% -ni təşkil edir.


Saxlama Xərclərin Azaldılması Metodları:


Inventory turnover - İnventar dövriyyəsi nisbəti, bir şirkətin öz inventarından nə qədər yaxşı satış əldə etdiyinin ölçüsüdür


Re-Order Point - Yenidən sifariş nöqtəsi, firmanın inventar saxlamağa çox xərc çəkmədən müştəri sifarişlərini qarşılamağa imkan verir


Economic Order quantity (EOQ) - EOQ düsturunun məqsədi sifariş vermək üçün optimal məhsul vahidlərinin sayını müəyyən etməkdir


SİFARİŞ XƏRCLƏRİ (ORDERİNG COSTS)


Quraşdırma xərcləri (setup costs) olaraq da bilinən sifariş xərcləri, tədarükçünüzdən hər dəfə sifariş verdiyiniz zaman çəkilən xərclərdir:

 • Satınalma sifarişlərinin hazırlanmasının kargüzarlıq xərcləri

 • Təchizatçı tapmaq və sifarişləri sürətləndirmək xərcləri. (Yeni şirkət üçün çətin olacaq, satınalma şöbəsi təchizatçıdan məlumat toplamaq və material keyfiyyəti ilə bağlı mütəxəssislə müzakirə etmək üçün vaxt sərf etməsi lazımdır)

 • Nəqliyyat xərcləri - malların anbara və ya mağazaya daşınması xərcləri

 • Qəbul xərcləri - bunlara malların anbarda boşaldılması və onların düzgün mal olduğuna və qüsursuz olduğuna əmin olmaq üçün yoxlama xərcləri daxildir

 • Sifarişin dəyəri iki faktordan asılıdır - çox sifarişin dəyəri və çox az sifarişin dəyəri.Hər iki faktor bir -birinə əks istiqamətdə hərəkət edir. Həddindən artıq miqdarda sifariş verilməsi, saxlama xərclərinə səbəb olacaq. Daha az sifariş verərkən, daşınma və sifariş xərcləri artacaq. Ümumi stoklama dəyəri (Total stocking cost/TSC).

Sifariş dəyərini necə azaltmaq olar?

 • RE-Order Point (ROP)

 • Just in Time (JİT)

 • Köhnəlmiş ehtiyatı təmizləmək (Clear the obsolete stock)

 • Düzgün planlaşdırma. (İstehsal meneceri, düzgün planlaşdırma əldə etmək üçün satış şöbəsi ilə sıx əməkdaşlıq etməlidir)

ÇATIŞMAMAZLIQ XƏRCLƏRİ (SHORTAGE COSTS)

 • “Stock-out” xərcləri olaraqda qeyd edilir

 • İstehsalın pozulması (Disrupted production) – boşda qalan işçilər və cari xərclər

 • Təcili çatdırılmalar (Shortage costs) – müştəri tələbini vaxtında ödəmək üçün, təchizatçının dəyişdirilməsi və əlavə xərclər

 • Müştəri sadiqliyi və etibarlılığı (Customer loyalty and reputation) – müştəri başqa bir təchizatçıdan məhsul aldıqda, nəticə olaraq şirkət nəinki müştərisini itirir həm də müştəriyə qarşı etibarlılığını və sadiqliyini itirmiş olur

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page