top of page

Satınalmada əsas fəaliyyət göstəriciləri (KPI)

"Ölçə bilmirsənsə təkmilləşdirə bilməzsən"

Bu prinsip fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üçün təməl qayda hesab olunur. Satınalma da bu prinsipdən istisna deyil. Bəs satınalmada əsas fəaliyyət göstəriciləri (key performance indicators) hansılardır? Kissflow saytına görə 11 əsas göstərici və onların ölçülmə qaydaları aşağıdakılardır:

  1. Qaydalara uyğunluq nisbəti (Compliance rate) - Müqavilə şərtlərinə, daxili siyasət və prosedurlara uyğun icra

  2. Mübahisəli hesab-fakturaların ümumi hesab-fakturalara nisbəti

  3. Təklif edilən qiymətlə ödəniş arasındakı fərq

  4. Təchizatçının qüsur nisbəti (Supplier defect rate) - Təchizatçının fərdi keyfiyyəti