• Elşən Həsənov

Satınalmada danışıqlar

Satınalmada danışıqlar sadəcə quru-quru çeynənmiş yalanlar istifadə edərək qiymət endirimi almaqdan ibarət deyil. Effektiv nəticə üçün əsaslı faktlara və alış-veriş edilə biləcək fürsətlərə istinad edilərək əminliklə maliyyə endirimləri və ya müqavilədə əlverişli şərtlər və ya hər ikisi tələb edilməlidir. Bunun üçün isə ev tapşırığına yaxşı hazırlaşıb ən yaxşı və ən pis ssenariyə hazırlıqlı olmaq, mümkün fürsətləri tutmaq üçün diqqəli olmaq və mühafizəkarlıq etmədən yeni fürsətləri müzakirə etməkdən qorxmamaq lazımdır.

#satınalma#danışıq